DWF formulier

Huishoudelijk sep 23, 2019

Dit seizoen zijn er een aantal aanpassingen doorgevoerd in de spelregels en reglementen. Onder andere betreffende de opstelling als men zelf serveert.

  • Het serverende team maakt geen opstellingsfout als de voor- en achterspelers bij de service, ten opzichte van elkaar links-rechts, niet in de juiste servicevolgorde staan. Deze spelers kunnen wel een opstellingsfout maken ten opzichte van elkaar ten aanzien van voor/achter.

De coach moet tijdens de wedstrijd voor iedere set het naar behoren ingevulde en ondertekende opstellingsbriefje aan de teller of de 2e  scheidsrechter overhandigen;

  • Ook een andere persoon mag de opstellingsbriefjes invullen. Het ondertekenen en inleveren dient wel door de coach te gebeuren.
  • Wanneer er geen 2e scheidsrechter aanwezig is, is een opstellingsbriefje niet verplicht maar het noteren van de begin opstelling voor iedere set is wel verplicht

Vanaf de promotieklasse dames (en lager) en 1e klasse heren (en lager) is er geen 2e scheidsrechter aanwezig en dient de 1e scheidsrechter de beginopstelling te noteren of de coach van de desbetreffende teams overhandigt de beginopstellingen per set aan de eerste scheidsrechter.

We gebruiken al diverse jaren het DWF. Er zijn enkele formulieren ontwikkeld om de wedstrijd gegevens goed te kunnen noteren (voor scheidsrechter en/of teller).

Daar is nu een extra formulier aan toegevoegd zodat men de beginopstelling van elke set kan noteren.