Sociaal veilige sportomgeving

Volley ’68 wil naast een gezellige en sportieve vereniging, ook een sociaal veilige vereniging zijn. Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. We verwachten dat alle leden, trainers, coaches en ouders hier een bijdrage aan leveren. Daarnaast heeft het bestuur een aantal maatregelen getroffen om bij te dragen aan een veilige sportomgeving:

  • Er is een Vertrouwenspersoon aangesteld die kan worden ingeschakeld bij een van de volgende onderwerpen die een relatie heeft met Volley ’68:
    • Agressie / geweld (verbaal of non-verbaal): voorvallen waarbij een lid psychisch en/of fysiek wordt lastiggevallen, gemanipuleerd, bedreigd of aangevallen.
    • Intimidatie / seksuele intimidatie (ongewenste intimiteiten): gedrag dat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Het kan gaan om dubbelzinnige opmerkingen (verbaal), gebaren (non-verbaal) of fysiek (aanrakingen). Van een vervelend grapje tot aanranding en alles wat daar tussen zit.
    • De Vertrouwenspersoon van Volley ’68 is Kim Heerink en zij is bereikbaar op vcp@volley68.nl.
  • Alle vrijwilligers die werkzaam zijn binnen Volley ’68 dienen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Aan deze aanvraag zijn geen kosten verbonden als de aanvraag via de vereniging wordt gedaan.
  • We checken referenties bij verenigingen waar een nieuwe vrijwilliger actief was.
  • Om ongewenste omgangsvormen te voorkomen conformeert Volley ’68 zich aan de gedragsregels opgesteld door het NOC*NSF. Hier staan deze regels uitgebreid beschreven. Deze gedragsregels zijn bekend bij alle vrijwilligers die werkzaam zijn binnen Volley ’68.