Opkomst en uitkomst maakt Volley’68 vitaal

Uncategorized jun 9, 2015

Met de hoofdvraag: "Is Volley'68 klaar voor de toekomst?" werden leden geprikkeld om een extra ingelaste ledenvergadering te bezoeken. Om acht uur 's avonds was het zoeken naar een plek in de sportkantine. Met meer dan 99 leden kan de opkomst als uitermate hoog worden beschouwd.

Onder leiding van bestuurslid Richard Spit werd het doel van de avond ingeleid. Vervolgens werd het thema "wat is een vitale sportvereniging" verwoordt door Herman van Delden, senior adviseur Sport Service Overijssel. Hij was tevens de begeleider van de werkgroep die het reddingsplan heeft geschreven.

Het reddingsplan werd middels een heldere presentatie onder leiding van spreker Tom oude Nijhuis uitgelegd. "Gezelligheid en prestatief volleybal samen beleven" zal de komende jaren de kern zijn bij Volley'68. De 6 onderliggende thema's van het reddingsplan (Voldoende kader/vrijwilligers, Goede communicatie, Gezonde financiële huishouding, Sfeer en plezier, Voldoende leden) kwamen uitgebreid aan bod en zullen middels vervolgacties worden opgepakt.

De wedervraag aan de leden, om het reddingsplan goed te keuren (en uit te voeren), werd met een volmondig JA door alle aanwezige stemgerechtigden middels beantwoord.

Tijdens de pauze werd de bereidheid van de leden om mee te werken aan de onderliggende thema's gepeild. Via posters kon men zich opgeven aan een van de zes thema's. Met gemiddeld zes vrijwilligers per thema werd de vitaliteit van de vereniging direct zichtbaar. Met tot slot de aankondiging van Henk Filipsen om zich aan te melden voor de vacante functie als voorzitter, werd de avond onder nogmaals luid applaus afgesloten.