Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Volley ’68, gevestigd te Losser, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40073538.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met Volley ’68. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: bestuur@volley68.nl.

Volley ’68 publiceert op haar website geen persoonlijke gegevens van haar leden, behalve hun voornamen. Andere gegevens worden alleen met toestemming van betrokkene gepubliceerd. De foto’s en afbeeldingen op de website zijn eigendom van de vereniging. Deze worden alleen voor de website en verenigingspublicaties gebruikt. Zij mogen behalve voor eigen gebruik niet gekopieerd of elders gepubliceerd worden. Indien een lid bezwaar heeft tegen publicatie van een foto, waarop hij/zij zichtbaar is, zal de redactie deze onmiddellijk verwijderen. Stuur hiervoor een email naar bestuur@volley68.nl.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Onderzoeken of u lid kan worden

en

het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

 • Voornaam

 • Achternaam

 • Adres

 • Geboortedatum

 • Telefoonnummer

 • E-mail adres

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

Nevobo

Administratie

 • Voornaam

 • Achternaam

 • Adres

 • Telefoonnummer

 • E-mail adres

 • Bankgegevens

 • Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Penningmeester

Belastingdienst

 

Aanvragen jeugdsportsubsidie

 • Voornaam

 • Achternaam

 • Geboortedatum

 • Postcode

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als men aangemeld is.

 • Gemeente

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

 • Voornaam

 • Achternaam

 • E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als men aangemeld is.

 • Leden

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

 • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)

 • IP-gegevens

Toestemming

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

 • Websitebeheerder

 • Analytics tools

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

 • Voornaam

 • Achternaam

 • Adres

 • Telefoonnummer

 • E-mail adres

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

NVT

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt Volley ‘68 uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die Volley ’68 met u heeft, tenzij Volley ‘68 wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht Volley ‘68 te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Volley op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Volley ‘68 deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Volley ‘68 hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

Volley ‘68 treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Volley ‘68. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Volley ‘68 raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

Volley ‘68 past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Volley ‘68 raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Volley ‘68 er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Maaike Welpelo

E-mail: leden@volley68.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.