Brief corona voor alle leden

Bestuur, Huishoudelijk apr 17, 2020

Beste leden,

In deze moeilijke en toch ook wel onwerkelijke periode waarin we allemaal onze hobby ‘volleybal’ niet kunnen beoefenen wordt er achter de schermen juist meer dan ooit vergaderd door het bestuur. In deze infobrief proberen we jullie mee te nemen in ons denkproces. Het zal daarin gaan over de volgende punten:

  • Contributie
  • Teamindeling
  • Volgend seizoen, wat gaat de 1,5 m policy inhouden voor het beoefenen van de sport?
  • Hoe staat het eigenlijk met de bouw van de Fakkel?

Contributie

‘We betalen contributie aan de vereniging om te trainen en wedstrijden te spelen, nu we dit niet meer kunnen, krijgen we dus onze contributie terug’.
Het lijkt een heel eenvoudig gegeven. Helaas is het niet zo eenvoudig als hierboven gesteld wordt. Zie onderstaande stukje beschreven door de NeVoBo.

Let op, want deze goede bedoelingen kunnen zomaar eens slecht uitpakken! Een besluit om de contributie stop te zetten moet eigenlijk genomen worden door de algemene ledenvergadering (ALV). Laat het nu zo zijn dat het organiseren van de ALV in deze tijd de nodige uitdagingen heeft. Het stopzetten van de contributie heeft namelijk tot gevolg dat de club één van de grootste inkomstenbronnen mist. Hoewel er in deze periode op sommige posten waarschijnlijk minder kosten zijn, loopt een groot deel van de kosten gewoon door. In de begroting is rekening gehouden met contributie-inkomsten voor een heel seizoen. Het stopzetten of verlagen van de contributie valt NIET onder omzetdaling omdat het een initiatief is van de vereniging. Om deze reden kan het gevolgen hebben voor de landelijke maatregelen die de overheid nu aanbiedt (NOW, TOGS, etc.). Op korte termijn kan de contributiestop dus een verbetering of oplossing lijken, maar op langere termijn kan het in grotere zorgen resulteren. Mocht je als vereniging in financiële problemen komen doordat je bijvoorbeeld geen contributie meer int, dan ligt de verantwoordelijkheid bij het bestuur. In theorie kan het dus zijn dat bestuurders aansprakelijk worden gesteld voor de gemaakte keuze en het voorbijgaan aan de ALV in de besluitvorming.

Zoals hierboven beschreven staat kunnen wij als bestuur zijnde niet zomaar het besluit nemen om de contributie stop te zetten. Daarnaast hebben we ook kosten die gewoon doorlopen nu er niet getraind kan worden en deze moeten nog steeds betaald worden. Gelukkig hebben we inmiddels goed nieuws gekregen van de gemeente, want we hoeven geen zaalhuur te betalen voor de huidige periode en hiermee valt onze grootste kostenpost weg.

Wij komen daarom met het volgende voorstel:

Voorlopig laten wij de contributie gewoon doorlopen. Op de eerstvolgende ALV willen we samen met jullie een besluit nemen over een ‘compensatie’ wat betreft de contributie. Hierbij kan gedacht worden aan een korting op het volgende seizoen. Door dit besluit op de eerstvolgende ALV te nemen geeft dit ruimte aan ons om eerst in kaart te brengen wat de totale gevolgen zijn van de coronacrisis voor onze vereniging en kunnen we vervolgens samen met jullie een besluit nemen.

Teamindeling

De teamindeling is ieder jaar weer een complex gebeuren en iedereen tevreden houden is bijna niet te doen. Maar dit jaar is het nog net iets complexer dan andere jaren. In het proces wat vaak een langere periode met zich meebrengt is het communiceren met spelers en trainers een onderdeel. Dit is nu lastig te organiseren. Achter de schermen zijn we natuurlijk bezig, maar het kan zijn dat de teamindeling wat langer op zich laat wachten dan andere jaren.

Voor de C-jeugd stond er een selectietraining op de planning in April. Wij gaan deze verschuiven naar een datum die nog volgt. Op basis van de kennis die de huidige trainers hebben zijn we al tot een voorlopige indeling gekomen. Maar tijdens de selectietraining krijgt iedereen nog de kans om ons op andere gedachten te brengen. Er komen daar ook trainers die jullie afgelopen seizoen geen training hebben gegeven en dus met een frisse blik kunnen kijken.

Volgend seizoen, wat gaat de 1,5 m policy inhouden voor het beoefenen van de sport?

Helaas geeft deze vraag ook voor ons nog veel onduidelijkheid. We hopen dat we elkaar snel weer kunnen zien en weer kunnen trainen. Maar het is erg lastig inschatten welke consequenties een anderhalf meter samenleving op het sporten bij een volleybalvereniging gaat inhouden.

Hoe staat h et eigenlijk met de bouw van de Fakkel?

De bouw van de Fakkel verloopt voorspoedig. Gelukkig hebben we geen al te koude winter achter de rug en hebben ze flink door kunnen werken. Ook in de huidige periode gaat de bouw gewoon door. Wanneer we er precies in kunnen is helaas voor ons nog onduidelijk. Wel willen we jullie graag informeren door enkele foto’s te plaatsen die de gemeente ons gestuurd heeft. We houden jullie op de hoogte!

fakkel fakkel fakkel fakkel fakkel fakkel

Met vriendelijke groet,

Bestuur Volley’68